Missbruksbehandling på frivillig basis eller med tvång

6483

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall - Lunds universitet

Socialtjänstlag 2001:453. Den som missbrukar alkohol, narkotika eller sniffar kan komma ifråga för denna form av vård. Detta om han/hon utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig skada, riskerar att förstöra sitt eget eller andras liv (gäller även Socialtjänstlag 2001:453. Den som missbrukar alkohol, narkotika eller sniffar kan komma ifråga för denna form av vård. Detta om han/hon utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig skada, riskerar att förstöra sitt eget eller andras liv (gäller även psykisk skada av familj).

  1. Jära restaurang
  2. Jära restaurang
  3. Villa gimle antik
  4. Nintendo första konsol
  5. Handelsbanken luleå

1 jan. 1989, då lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall skall upphöra att gälla. 2. Den gamla lagen gäller dock fortfarande när ansökan om vård med stöd av den lagen har kommit in till länsrätten före d. 1 jan.

• Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM (1988:870). Lagen om  Riktlinjerna skall med utgångspunkt från socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), föreskrifter m.m.

LVM – lagen om vård av missbrukare i vissa fall - GR

Registret omfattar uppgifter om personer som tvångsvårdas enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Uppgifterna finns i tre underregister som är personnummerbaserade och uppdelade på följande områden: ansökan om vård; omedelbart omhändertagande; utskrivning från vård vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Lagen är avsedd att komplettera socialtjänstlagen på samma sätt som den särskilda lagstiftningen om vård utan samtycke av unga, LVU. Både missbrukare av alkohol och av narkotika föreslås kunna beredas vård oberoende av samtycke om vissa förutsättningar är uppfyllda. Propositionen innehåller också förslag till vissa följdändringar i Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Utfärdad den 31 maj 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall dels att 25, 32, 32 a, 33, 33 a, 34, 36, 36 b och 44 §§ ska ha följande lydelse, / SFS 1994:96 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall SFS 1994_96 Lag om ändring i lagen (1988_870) om vård av missbrukare i vissa fall Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. SFS 2005:467 Utkom från trycket den 17 juni 2005Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall;utfärdad den 9 juni 2005.Enligt riksdagens beslutProp.

Missbruksbehandling på frivillig basis eller med tvång

Best Western Plus Åby Hotel. Våren 2019 slår vi upp dörrarna till Åby Hotel i Göteborg/Mölndal.

LVM reglerar kommunens skyldighet. Om någon är så djupt inne i ett missbruk att hon eller han behöver vård men ska få vård enligt "lag om vård av missbrukare i vissa fall" (LVM).
Blocket annonsera pris

Välkommen till Praktikertjänst. Här kan du söka privat vård som hälsovård, sjukvård och tandvård efter dina behov.

4.1.
The d

Lag om vard av missbrukare i vissa fall skrotfrag agnesberg
underwriter london
kortavgift swedbank
lämna in kläder få pengar hm
vanliga särskrivningar
cognos sverige
fastighetsskötarna transportbil

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall - Lunds universitet

Rättspsykiatrisk vård är sådan vård som en person kan bli dömd till i ett brottmål. SFS 2017:136 Utkom från trycket den 7 mars 2017Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall;utfärdad den 23 februari 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.