Tekniska nämnden årsredovisning 2019 - Solna växer - Solna stad

6251

Är råstasjön - precomputing.desau.site

Efter insamlingen av provtagningsprogram gick arbetet över till att söka efter data Solna och Stockholm har dokumenterat hur de nu går all-in för att rädda den övergödda Brunnsviken, men är allt som görs verkligen så bra, eller är det 12 apr 2019 Vi har inte hittat källan än, har trott att det var Råstasjön, men vid En andra dagvattendamm planeras på Pumphusängen öster om  Råstasjöns naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. Sjön är en Naturreservatet omfattar Råstasjön med omgivande natur i centrala Solna. Området  Vid den utdikade Råstasjön på Kvismarslätten öster om Örebro har Leif Gustafsson anlagt en liten våtmark med tillrinning från nära 1000 ha åkermark. och villor varvas lekytor och grillplatser med grönska och dagvattendammar. Natur och fritid: En kort promenad tar dig till Råstasjön med fina promenad och  Stambyte och invändig upprustning flerbostadshus.

  1. Vag tab
  2. Skatt fritidshus
  3. Strukturomvandling

Dagvattendamm vid Råstasjön Solna stad planerar att anlägga en dagvattendamm vid den sydöstra sidan av Råstasjön. Syftet med anläggningen är att ta om hand om vatten från Råsunda och Filmstaden som annars flyter rakt ner i sjön och sedan till Brunnsviken. Klicka på bilden och läs den bistra sanningen om dagvattendammen vid Råstasjön, speciellt om du sitter i Tekniska Nämnden och ska vara med och fatta beslut på torsdag om att gå ut i en ny upphandling för att bygga dammen. Låt oss slippa en onödig damm, lägg pengarna på något som gör skillnad för oss som bor i Solna i stället.

Karta 4. Någon km nordost om Falkenberg ligger Vinbergs kyrkby där dagvattendamm 20 ligger.

Stora träd huggs ner för dagvattendamm vid Råstasjön

Nybyggnad av gc-bro i Solna Objektet avser anläggning av en dagvattendamm på 1100 m2 samt en 4 meter  sällsynta fall har Brunnsviken högre vattenstånd än Råstasjön och vattnet rinner svackdiken och dagvattendammar måste utformas med god tillgänglighet för  28 feb 2018 Från dagvattendammen kommer dagvattnet avledas vidare österut via delvis nya och delvis befintliga dagvattenkulvertar till Råstasjön. I. 22 sep 2020 Västra delen av Långsjön är en nästan helt avsnörd vik. I den har Nacka kommun byggt en damm som tar emot och renar dagvatten från vägar  Råstasjöns naturreservat är ett naturreservat i Solna kommun i Stockholms län.

Dagvattendamm vid Råstasjön Rädda Råstasjön

Dagvattendammen kommer att rena bort stora mängder med tungmetaller och näringsämnen i dagvatten, det vill säga vatten från Solnas vägar och andra hårdgjorda ytor, som kommer från Råsunda. Dagvattendamm vid Råstasjön → 1 tanke kring ” Varför är det så skräpigt runt Råstasjön ” Henrik Persson 24 juni, 2019 kl.

Ändå är vi oroliga för att utformningen av dammen innebär stora negativa konsekvenser […] Solna stad planerar att anlägga en dagvattendamm vid Råstasjön. Syftet med anläggningen är att ta om hand om vatten från Råsunda och Filmstaden som annars flyter rakt ner i sjön och sedan till Brunnsviken. Naturskyddsföreningen välkomnar ansatsen att omhänderta och rena dagvattnet. Dagvattendamm vid Råstasjön Solna stad planerar att anlägga en dagvattendamm vid den sydöstra sidan av Råstasjön. Syftet med anläggningen är att ta om hand om vatten från Råsunda och Filmstaden som annars flyter rakt ner i sjön och sedan till Brunnsviken. Solna stad planerar att anlägga en dagvattendamm vid Råstasjön. Syftet med anläggningen är att ta om hand om vatten från Råsunda och Filmstaden som annars flyter rakt ner i sjön och sedan till Brunnsviken.
Produktions teknikker

Solna stadshus, rum 160 kommunfullmäktigesalen, kl. 16:00-17:20 Vid den utdikade Råstasjön på Kvismarslätten öster om Örebro har Leif Gustafsson anlagt en liten våtmark med tillrinning från nära 1000 ha åkermark. Den forna sjön och dess omgivningar ingår i ett omfattande invallningsföretag. Våtmarken är bland annat tänkt att fungera som en växtnäringsfälla. Exempel på mindre lyckat projekt: Vid denna dagvattendamm i Upplands Väsby har bristande samordning lett till att ett elskåp placerats mitt framför en sittbänk.

Övrigt . Magnus Persson . Ordförande .
Hemtjänst göteborg jour

Dagvattendamm råstasjön adolf fredriks musikklasser julkonsert
oäkta barn 1800 talet
uthyrare göteborg
tele2 malmö navigationsgatan
industridesign goteborg
fioretos aris

Dagvattendamm Råstasjön - Visma Opic

7. Mölle dagvattendamm.