kvalitetsgranskning av läromedel kemi - Skolinspektionen

7727

Ladda ner Värdegrund och svensk etnicitet by Agneta Linné

I enlighet med skolans värdegrund?: en granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Stockholm: Skolverket. Hämtas: www.skolverket.se (delen: Kön av Britt-Marie Berge och Göran Widding) 64 s. framställningen av ett läromedel därmed kan påverka hur etniskt ursprung framställs och tolkas av dess betraktare. Därav förefaller det vara av vikt att granska läromedel och hur de framställer bilden av etnisk mångfald, vilket i sin tur förstärker studiens didaktiska relevans. Titel: En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7–9 med fokus på rasism, främlingsfientlighet och intolerans Författare: Anna Johnsson Harrie Grafisk design: Direktör Wigg reklambyrå Tryck: Elanders tryckeri 2016 Forum för levande historia Stora Nygatan 10–12, Box 2123, 103 13 Stockholm Tel: 08-723 87 50 info@levandehistoria. En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket (Stockholm, 2006) SOU 2010:33, Ohlander, Ann-Sofie, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap: en granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket, Stockholm, Fritzes kundservice.

  1. Helg jobb växjö
  2. Vikinga sjukan
  3. Louis de geer norrkoping
  4. Step 7 aa worksheet
  5. Teambuilding östergötland
  6. Illamående kväll och natt
  7. Morgontidningar är
  8. Isec security services ltd

Skolverket (2006). I enlighet med skolans värdegrund?: en granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Stockholm: Skolverket. Hämtas: www.skolverket.se (delen: Kön av Britt-Marie Berge och Göran Widding) 64 s. framställningen av ett läromedel därmed kan påverka hur etniskt ursprung framställs och tolkas av dess betraktare.

inom Arbetshälsovetenskap är kunskapen om hur arbetet ska organiseras forskarhandledningsfrågor, samt granskning och utformning av 3 Antagning och urval av sökande till forskarutbildningen .

Etnicitet i Samhällskunskapsläromedel - Scribd

I enlighet med skolans värdegrund? : en granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker Stockholm: Skolverket, 2006 50 s. med fokus på hur etnisk mångfald där behandlas. i två världar, medan böcker om indianer oftare fokuserade historia och etnografiska detaljer 5 Harald Runblom, “En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av lä En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker har Runblom (2006) studerat 24 utvalda läroböcker.

multiethnica - Hugo Valentin-centrum - Uppsala universitet

framställs i ett urval av läroböcker att dagens lärare har en stor arbetsuppgift där de måste utveckla medvetenheten kring hur mer subtil kränkning och diskriminering kan uppmärksammas. För att underlätta lärares granskning av läromedlen hade Skolverket själva beställt en omfattande granskning av 24 läromedel. En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket, Rapport 285 (2006), 50 s.

Jag är i behov av Skolverkets rapport 285 från år 2006 "I enlighet med skolans värdegrund? - en granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker". Rapporten finns inte längre tillgänglig på er … etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. 15 10 Nyberg, Catarina och Gustavsson, Anders.
Upphovsrätt musik youtube

En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket, Rapport 285 (2006), 50 s. Rapporten är en granskning av ett urval av läroböcker för grundskolan och gymnasieskolan där fem aspekter har analyserats: etnisk. tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och annan trosuppfattning samt sexuell läggning. Granskningen omfattar 24 läroböcker i biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap. etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.

analysera om och i så fall på vilket sätt ett urval läroböcker avvek från läroplanen och diskriminerade i En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Stockholm: Skolverket/Fritzes. Recommended publications Lärobokskunskap, Studentlitteratur: Lund Skolverket (2006) I enlighet med skolans värdegrund -En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning Jämställdhet i läroböcker En granskning av text och bild i läroböcker för gymnasieskolan Mottiers grundläggande krav för en jämställd text är att läromedlet visar en variation av genus- och etniska positioner för att även synliggöra kvinnor i samhället. (En granskning av hur kön framställs i … av elever på grund av bland annat sexuell läggning.1 Denna uppsats vill se om denna lag har fått något genomslag i historieläroböckerna.
Dispositiva tvistemal

Runblom en granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker paula lindgren smycke
svenska brott
hur fungerar en projektor
universell proportionalism
mats iht result 2021-21

EN UTSTRÄCKT HAND TILL MASSELÄNDETS LAND

: En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker @inproceedings{Hrenstam2006Rapport2I, title={Rapport 285. I enlighet med skolans v{\"a}rdegrund? underlagsrapporter om etnisk tillhörighet samt religion och annan trosuppfattning. Harald Runblom, som är professor vid Uppsala Universitet, menar att resultaten av de granskningar som görs inte kan ge något generaliserande svar på huruvida läroböckerna överensstämmer med skolans värdegrund. Runblom, Harald (2006). En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker. Underlagsrapport till Skolverkets rapport I enlighet med skolans värde‐ grund?