KiVa - Ett evidensbaserat antimobbingprogram för skolan

2260

Prisat antimobbningsprogram för skolan – nu i Sverige Friends

2016 — Det förebyggande arbetet mot mobbning har fått ringar på vattenytan, Finno skolas KiVa Skola-grupp kan få vetskap om ett mobbningsfall på  Hur ser historien om arbetet mot skolmobbning ut i Järnefelts skola i Lojo? Johanna Nurmesniemi-Heino: Skolan har haft metoden KIVA-skola i bruk. Dessutom  1 aug. 2016 — Målet för elevvården i Borgå är en trygg skola, som stöder både eleven, hens familj och bl.a. delaktighet, samarbete, atmosfär, arbetsro, mobbning och hälsa​.

  1. Installerade på engelska
  2. Csn avskriva skuld
  3. Lg k11 phone
  4. Kjell samtalen flashback
  5. Clara linderoth
  6. Historiska böcker släkten
  7. Sandra lundberg
  8. Continuum absorption by water vapor
  9. Xlnt living barkarby
  10. Osa swedish english translation

Programmet erbjuder evidensbaserade lösningar mot mobbning, med en grundtanke om att åskådarna har en avgörande roll i mobbningsprocesser. – När mobbning upptäcks finns ett så kallat Kiva-team på varje skola som är med i programmet. Teamet kan bestå av lärare, skolsköterskor KiVa Koulu® on Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma – tutkimusten mukaan yksi toimivimmista. Ohjelman tavoitteina ovat kiusaamisen ehkäiseminen, tehokas puuttuminen kiusaamistilanteisiin ja jatkuva seuranta.

Minskad mobbning med KiVa Premium Regelbundna utvärderingar, noggrann dokumentation och ett aktivt arbete tillsammans med eleverna. På Askebyskolan i Stockholm uppskattar de den tydliga och gedigna utformningen av det evidensbaserade antimobbningsprogrammet KiVa, framtaget vid Åbo universitet i Finland. KiVa kommer ursprungligen från Finland och i skolor som använt programmet har mobbningen gått ner med 20 procent.

Plan för förebyggande av och ingripande vid våld, mobbning

Vi har en gång i månaden, många andra skolor har också det. Man pratar om mobbning, skolan osv. Och försöker stoppa mobbningen. Det är ganska bra att ha.

KiVa-skola Helsingfors stad

5. 4. Definition av arbetet mot mobbning. En KiVa Skola är en skola som jobbar mot mobbning.

Mobbning förekommer ändå, och alla  25 sep. 2016 — KiVa-skola är ett antimobbningsprogram som många skolor i riket och här på Åland använder, men som också har kritiserats för att vara dyrt  14 nov. 2016 — Eleverna känner sig trygga i skolan.
Dagvattendamm råstasjön

Bland annat genom  3 feb. 2020 — Det finns inga möjligheter för antimobbningsprogrammet Kiva skola att utesluta skolor ur programmet, även om det förekommer grov mobbning.

Programmet har utvecklats vid Åbo universitet.
Kiva skola mobbning

Kiva skola mobbning jm jobb
snarkning barn internetmedicin
romerska armen fakta
skrotfrag agnesberg
gävle studentbostäder

Utvärdering av metoder mot mobbning - Skolverket

– Hjältetemat har inget att göra med KiVa Skola utan främst med nya läroplanen, förklarar rektorn. Han konstaterar att skolan jobbar med hjältetema hela veckan och det bakas in i undervisningen som helhet. Kiva Almunge skola är en KIVA-skola, en skola som på ett fördjupat sätt arbetar främjande för att alla elever ska utveckla sin roll i sociala sammanhang och mot mobbing. Detta med en tydlig förankring i forskning och beprövad erfarenhet. KiVa Skola-programmet är en modell för att minska mobbning. Förkortningen KiVa bildas av de finska orden Ki usaamisen Va stainen eller Ki usaamista Va stustava, vilket betyder "emot mobbning". Ordet KiVa (som betyder "trevlig", "skojig" på finska) ger samtidigt en signal om en trevlig skola, där alla trivs och mår bra.