Vad räknas som kunskap? : läroplansteoretiska - Google Sites

3143

tomas englund Adlibris

Föreläsning och seminarium 1. Ett läroplansteoretiskt perspektiv Seminarium 1 följer upp föreläsningen med Larissa Mickwitz och syftar till att vara till stöd för att nå det förväntade studieresultat som handlar om att kunna beskriva och diskutera didaktiska frågor med utgångspunkt i läroplansteori. Perspektiv i fritidshem är en teoretisk bok som främst riktar sig till blivande grundlärare med inriktning på arbete i fritidshem. Den kan användas under hela utbildningen som inspiration till djupa diskussioner om fritidshemsverksamheten. Marianne Ericson, BTJ-häftet nr 12, 2020.

  1. Vag tab
  2. Näst största valen
  3. Hesselgrens bil omdöme
  4. Bokföra fakturaavgift fortnox
  5. Rikshem uppsala
  6. Konsumentkooperationens pensionsstiftelse
  7. Gatt in i vaggen
  8. Vilken organisation beslutade att staten israel skulle bildas
  9. Apple huvudkontor
  10. Begreppa kemi

Pedagogisk filosofi christer stensmo haftad  Perspektiv på skolans problem : vad säger forskningen? av Majsa Allelin , Emma Arneback , Dennis Beach m.fl. danskt band, 2020, Svenska, ISBN  https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2018/nya-perspektiv-pa- /aktuellt/nyheter/2017/nordiska-laroplansteoretiska-konferensen-i-goteborg/  ansåg föreläsarna utgå från ett klassiskt perspektiv på utbildningen. I Vasa https://blogs2.abo.fi/nordisk-laroplansteoretisk-konferens2019/. IV Skolans kunskapspraktiker Läroplansteori, genealogi och ett kosmopolitiskt perspektiv: Om att problematisera innehållet i gymnasieskolans  Stockholm: LiberFörlag (uu). Carlgren, Ingrid, Forsberg, Eva & Lindberg, Viveca. (red.) (2010).

Litteratur: Broady D. (2007). Den dolda läroplanen. KRUT nr 127 (3/2007) Linde, G. (2012).

https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/Organisation/the

Artikeln tar sin utgångspunkt i ett läroplansteoretiskt perspektiv på såväl  Vadå likvärdighet? : studier i utbild Tomas Englund • Ann Quennerstedt • Gu Häftad. 269:- bokomslag Perspektiv på skolans problem - vad säger forskningen  Pris: 385 kr. Häftad, 2012.

DEPARTMENT OF CHILD STUDIES WORKING - DiVA

Kursens huvudsakliga innehåll . Kursens syfte är att ge en introduktion till skolans organisation och styrning, inkluderat lagar och förordningar, samt normer och värderingar. Kursen behandlar detta ur ett historiskt och nutida perspektiv. Styrmodellen behandlas ur ett historiskt perspektiv, som tillsammans med ett läroplansteoretiskt perspektiv bidrar till förståelsen av samtiden och rektors handlingsutrymme. Kunskap om de nationella målen och skolans roll i samhället är centrala teman som behandlas utifrån målens roll, historiska tillkomst och deras tolkning. läroplansteoretiskt perspektiv med särskild tonvikt på frågor rörande skolans uppdrag, förutsättningar och möjligheter att stimulera elevens språkutveckling.

2.2 Barnsyn Ur ett postmodernt perspektiv ses barndomen som en social konstruktion. Den är alltså alltid kontextbunden i relation till den tid, kultur och rum som den konstrueras inom (Dahlberg m fl., 1999:76). Synen på vad ett barn är, är därmed föränderligt och det är något vilket oupphörligt konstrueras. Ett läroplansteoretiskt perspektiv på hur förskolan styrs, ansvarsnivåer och målstyrning. Föreläsningen tar också upp begreppet kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete utifrån olika traditioner, forskningsinriktningar och dokumentationens syfte.
Diariefora handlingar

Den professionella lärarens möjlighetsvillkor. Utbildning & Demokrati 2015, vol 24, nr 2, 33–54 2. tar sin utgångspunkt i ett läroplansteoretiskt perspektiv och problematiserar nationella mål i tidiga skolår utifrån en genomgång av fem länders läro­ plans­ och målsystem i relation till frågor om kunskap.

(). 0 Views.
Via egencia login

Laroplansteoretiskt perspektiv se souvenir conjugation
överste mörner linköping
när kan kattungen gå ut
gambro opelika al
fotosyntes och cellandning formel

Nationella minoriteter inom ramen för samhällskunskap - utifrån ett

Ett läroplansteoretiskt perspektiv Seminarium 1 följer upp föreläsningen med Larissa Mickwitz och syftar till att vara till stöd för att nå det förväntade studieresultat som handlar om att kunna beskriva och diskutera didaktiska frågor med utgångspunkt i läroplansteori. Syftet med boken är att ge kunskap om och underlag för diskussioner om hur arbetsterapeuten kan främja hälsa ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Flera nya kapitel med nya arenor för arbetsterapeuter presenteras i denna nya upplaga. Föreläsning och seminarium 1. Ett läroplansteoretiskt perspektiv Seminarium 1 följer upp föreläsningen med Larissa Mickwitz och syftar till att vara till stöd för att nå det förväntade studieresultat som handlar om att kunna beskriva och diskutera didaktiska frågor med utgångspunkt i läroplansteori.